Tema: Nationella minoriteter

Välkomna till årets tema: Nationella minoriteter

På denna sida kan du ta del av eleverna i år 8´s arbeten. Klicka runt bland inläggen och lär dig mer om våra nationella minoriteter.