Tema: Friluftsliv vinter

Temats koppling till LGR11

Syfte

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

 

Kunskapskrav
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

 

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.