Om

Välkomna till Irstaskolans temablogg år 7-9!

Syfte och mottagare

På tema-bloggen vill vi synliggöra elevernas arbeten, aktiviteter och vad som händer i undervisningen och för riktiga mottagare utanför klassrummet och skolan. Ofta är skolan med elever och personal de enda mottagarna av allt som händer på en skola. Vi vill att elevernas erfarenheter och utveckling ska få en längre livscykel och spridas utanför skolan. Vår förhoppning är att elevernas kunskaper och erfarenheter kan skapa ny kunskap och inspirera andra än bara oss själva.

Vi som skapat webbplatsen

Vi som skapat webbplatsen och fyllt den med innehåll är elever och lärare i år 7-9 på Irstaskolan i Västerås. Vi har under våren hunnit ha några olika temaaktiviteter som vi med denna blogg vill visa upp.

Hur vi arbetat med upphovsrätten och källor

Vid informationssökning och insamling av text och bild undervisar vi lärare om källkritik och upphovsrätt. De arbeten som vi lägger upp här har eleverna förstått att det är viktigt att orden är deras egna och att bilder och ljud får lov att användas och spridas. Mycket av det som läggs upp här är vårt eget producerade material.

Hur vårt bidrag kopplas till läroplanen

Till varje tema anges kopplingen till läroplanen med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav som vi har arbetat mot.

Ett avsnitt som berättar om vad ni lärt er

Ett avsnitt som motiverar varför just ert bidrag ska vinna.

Välkomna att ta del av Irstaskolans olika teman i år 7-9!